Observera! Vid ändring eller återinsättning kontrollera noga att doseringsstegslängd och ev. utsättningsdatum stämmer med din planerade ändring. Bocka ur rutan ”Doseringsstegslängd” om dosering ska gälla tillsvidare.

Pascal

Inloggning

Välj inloggningssätt i Pascal