Den nuvarande versionen av Pascal har anpassats till lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista. Förändringarna är baserade på lagkraven. Innehållet i releasen hittar du här.

Pascal

Inloggning

Välj inloggningssätt i Pascal