Viktig information! Alvedon 665 mg drogs tillbaka från marknaden den 1 juni 2018. För att förhindra utebliven smärtbehandling uppmanas alla därför att snarast se över samtliga recept och ersätta Alvedon 665 mg med likvärdigt läkemedel.

Pascal

Inloggning

Välj inloggningssätt i Pascal

Med engångslösenord »

Bara personer som har fått möjlighet att logga in med engångslösenord kan använda denna autentiseringsmetod. Rättigheten sätts i HSA men beslutas av verksamhetschef.